Muzikoterapie

V dnešní době plné stresu, napětí a aktuálně i předvánočního shonu se určitě vyplatí vědět o metodách, které nám mohou pomoci tyto problémy zvládnout a příjemně se odreagovat. Atraktivní možností uvolnění, relaxace, ale i zábavy je právě muzikoterapie. Jedna z mých kamarádek se tématem muzikoterapie zaobírá. Moc jí děkuji, že své poznatky shrnula do tohoto článku, ve kterém nám poví trochu více o tom, jak muzikoterapie probíhá a jak nám může prospět.

Muzikoterapie je zajímavá metoda, která může obohatit náš život. Nejenom tím, že v ní můžeme nalézt radost, odreagování, nové podněty a přátele, ale je to i cesta k odblokování svých vnitřních stresů, napětí a tenzí. V dnešní době již tuto terapii nabízí spoustu různých terapeutů, hudebníků, takže si můžete vybrat ze široké škály nabídku, která vám bude vyhovovat. Hudba už od dávných časů člověku nabízela inspiraci a provází člověka celým jeho životem v rámci různých příležitostí jako jsou oslavy, svatby, kulturní akce. Hudba člověka těší, zpříjemňuje mu život, dokáže rozveselit i dojmout. Proto si myslím, že muzikoterapie je metoda, která má opodstatnění a v dnešní době dokáže oslovit řadu lidí.

 

Pravidla muzikoterapie

Muzikoterapie se mohou účastnit děti, dospělí i senioři. Tato metoda se dokáže přizpůsobit různým skupinám klientů. Velmi důležitá je přitom zkušenost a kvalita lektora a jeho naladění na skupinu. Na úvodním seznámení je důležité, aby lektor skupině vysvětlil pravidla bezpečného prostředí ve skupině, jako je například nevynášení informací ven z kruhu účastníků a právo říci stop na některou činnost. Lidé ve skupině se také vzájemně tolerují, neposmívají se sobě navzájem a nevynášejí nad sebou soudy.

Fáze muzikoterapie

Úvodní část muzikoterapeutické lekce se skládá ze seznámení, klienti mohou například melodicky, pohybově představit svá jména a mohou se vyjádřit k tomu, co od lekce očekávají. Muzikoterapeutická lekce má pak své jednotlivé fáze.

  • První z nich je zahřívací činnost, v které probíhají dechová a pohybová cvičení, často jsou čerpána z jógy. Tyto činnosti jsou důležité na rozehřátí, správnou dechovou činnost a uvolnění.
  • Dalším krokem je poté kompozice, což je zhruba desetiminutová aktivita při které si mohou jedinci zazpívat a dramaticky zaimprovizovat. V rámci kompozice mohou být v kruhu různá hudební cvičení na nástroje, ve kterých jednotlivci například postupně předvádějí svou náladu s pomocí nástroje, který si sami vyberou. Skupina si v rámci této činnosti může vybrat nástroje, z úplného ticha může začít kdokoli hrát a postupně se k němu mohou přidávat další a další účastníci. Nakonec dojde k tomu, že hrají všichni a užívají si souznění skupiny, prožívají svoje emoce a naladění na skupinu. Kdo již nechce pokračovat, může postupně ukončovat své hraní. Skupina postupně utichá, až přejde do úplného ticha, kterým se začínalo. Po této činnosti může nastat krátká reflexe (sdílení svých pocitů se skupinou). Variant a postupů je mnoho a každému může vyhovovat něco jiného.
  • Následuje hlavní činnost, která je nejdelší částí celé muzikoterapie. Opět je variant nespočet. Je dobré, když je hlavní činnost lekce promyšlená a koresponduje s úvodem a kompozicí. Ideální je splynutí všech částí muzikoterapie. Lektor může proces činností měnit v rámci naladění skupiny. Hlavní činnost tedy může obsahovat různé pestré škály prvků. Některá hlavní činnost může být zaměřená na relaxační prvky, žádaným efektem je poté relaxační uvolnění a odpočinek účastníků. Dále se například mohou jedinci zaposlouchat do hudby a při ní namalovat své emoce, o kterých si pak mohou ve skupině povídat. Nebo si vzájemně ve skupinách složí píseň, kterou pak předvedou ostatním. Následuje reflexe v kruhu, kdy lektor vyzývá jednotlivce ke sdílení a každý postupně mluví o tom, jak se cítil a jaké emoce v něm proces vyvolával.

Proč muzikoterapie

Muzikoterapie je metoda, ve které se nám zobrazuje spousta prvků, které nás mohou rozveselit, uvolnit a můžeme se při ní kolikrát i velmi nasmát. Také při ní můžeme zpracovat smutek a odreagovat se. Na muzikoterapii se můžeme těšit, může to být pro nás druh aktivní činnosti, kam budeme rádi chodit a kam se budeme rádi vracet. Jak za lektorem, kterému důvěřujeme, tak i za bezpečným prostředím, které je zde vytvořeno. Muzikoterapie se pojí i se zvědavostí, jaké zajímavé aktivity na nás čekají příště. Tím, že se stále proměňuje, v ní člověk  nalézá nové podněty a přístupy. Je to metoda, která nám ukazuje spoustu možností hry s nástroji, s hudbou, s mluveným slovem, poslechem, tancem…

Přidat komentář